Welkom op de site van 'de Block Consultant'

Overweegt u:

  • Een renovatie, nieuwbouw of (her-) inrichting van het OK-complex en/of de CSA/CSD?
  • Een reorganisatie van de logistieke stromen?
  • Een herziening van uw Beheersplan luchtbehandeling voor de OK?
  • Een risicoanalyse en (classificatie) metingen uit te laten voeren binnen uw Operatieafdeling en/of de CSA/CSD?
  • Een onafhankelijke, externe expert mee te laten werken aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van uw plannen?

Hiervoor staat een professionele en praktische adviseur klaar.

'De Block Consultant'

  • werkt als projectmanager en intermediair in opdracht van ziekenhuizen en klinieken, architectenbureaus en technisch adviesbureaus;
  • voert onafhankelijk risicoanalyses uit, toetst de OK / CSA / CSD) aan de richtlijnen en stelt verbetervoorstellen, logistieke structuurplannen en beheersmaatregelen op;
  • levert een waardevolle bijdrage aan het opzetten en uitwerken van een ontwerp voor de Operatieafdeling / CSA, eventueel samen met een CSD, en adviseert/ begeleidt ten aanzien van de technische en logistieke inrichting;
  • voert alle opgedragen werkzaamheden uit in gericht overleg met alle betrokkenen waarbij de optimale afstemming van wensen en mogelijkheden, capaciteit, techniek, uitvoering, investerings- en exploitatiekosten centraal staat.

Alex de Block is, als voormalig operatieassistent, verpleegkundige en OK-manager, getraind in de praktijk van de OK.
Praktijkkennis gekoppeld aan technische expertise, opgedaan tijdens meer dan 40 OK-, CSA/CSD- en logistieke projecten in de afgelopen jaren (vanaf 2000), staan borg voor een unieke en sterke combinatie om wensen en mogelijkheden te vertalen naar innovatieve en integrale concepten.

Om aan een groeiende vraag in de markt tegemoet te komen werkt Alex de Block voor (technisch) uitgebreidere projecten samen met een oud collega in een Vof.